سالم
۲۸
۱۵°   ۲۸°

  • ۱۳:۰۱
    اذان ظهر
  • ۱۹:۵۴
    غروب آفتاب
  • ۲۰:۱۳
    اذان مغرب